Quy trình giao dịch

Quy trình giao dịch với khách hàng gồm sáu bước:

Bước 1: Trao đổi thông tin(*)
Trao đổi thông tin là bước có tầm quan trọng trong quy trình giao dịch với khách hàng, thể hiện hình ảnh của Luật 68 thân thiện, lịch sự. Đại diện bộ phận giao dịch trò chuyện, trao đổi để nắm thông tin cơ bản đồng thời xác định rõ nhu cầu của khách hàng.

Bước 2: Tư vấn dịch vụ
Đại diện bộ phận giao dịch tư vấn khách hàng lựa chọn dịch vụ phù hợp.

Bước 3: Thanh toán dịch vụ
Luật 68 áp dụng chính sách thanh toán 100%.

Bước 4: Kê khai thông tin
Sau bước thanh toán, đại diện bộ phận giao dịch cấp các biểu mẫu cần thiết, khách hàng kê khai thông tin một cách chủ động. Đại diện bộ phận giao dịch hướng dẫn khách hàng kê khai thông tin.

Bước 5: Xác nhận yêu cầu
Sau khi khách hàng hoàn thành kê khai, khách hàng xác nhận thông tin kê khai, có chữ ký của khách hàng.

Bước 6: Bàn giao kết quả
Thông tin kê khai sau khi xác nhận được chuyển đến bộ phận nghiệp vụ để xử lý. Kết quả xử lý được chuyển lại bộ phận giao dịch để bàn giao khách hàng.


Bộ phận giao dịch
Tại Luật 68, có hai bộ phận trực tiếp thực hiện giao dịch với khách hàng là Phòng Quan hệ tổ chức và Văn phòng Luật 68 tại tỉnh, thành. Phòng Quan hệ tổ chức thực hiện giao dịch với khách hàng sử dụng dịch vụ chuyên biệt. Văn phòng Luật 68 tại tỉnh, thành thực hiện giao dịch với tất cả các khách hàng, được quyền ủy quyền cho pháp nhân, tổ chức khác đại diện thực hiện giao dịch với khách hàng theo 06 bước trên.

 

Xem thêm

»  Giới thiệu Văn phòng

»  Thông báo về phí tư vấn sử dụng dịch vụ

Luật 68

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Cannot open 'extra/browscap.ini' for reading

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: