Sản xuất con dấu

I. Thông tin cơ bản

Sản xuất con dấu thuộc 23 ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT) do cơ quan công an (mà ở đây cụ thể là Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH (PC64)) cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Điều kiện để cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với sản xuất con dấu tương tự như đối với kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, và không cần thêm một số điều kiện khác như đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ, cụ thể:
—  Chỉ cần điều kiện chung mà không cần điều kiện riêng như đối với kinh doanh dịch vụ cầm đồ
—  Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT không cần hồ sơ PCCC

Điều kiện chung được quy định như đối với kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ, chi tiết tại đây.

II. Thông tin dịch vụ

1. Hoạt động tư vấn
√  Bảo đảm điều kiện của người chịu trách nhiệm về ANTT của CSKD
√  Thành lập CSKD (ngành, nghề kinh doanh)
√  Xây dựng hồ sơ PCCC
√  Xây dựng hồ sơ ANTT
√  Hoạt động đại diện tại PC64
√  Bảo bảo trách nhiệm của CSKD sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

2. Kết quả
CSKD sẽ nhận được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT để làm ngành, nghề sản xuất con dấu. Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT không quy định thời hạn sử dụng. CSKD có thể bị thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT bằng chế độ hậu kiểm trong trường hợp CSKD không thực hiện báo cáo định kỳ, không duy trì điều kiện hoặc không đáp ứng điều kiện quy định. Hậu kiểm là một giai đoạn quan trọng, CSKD sản xuất con dấu cần thực hiện theo quy định tại các Điều 25 và Điều 26 của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ về trách nhiệm của CSKD sản xuất con dấu. Luật 68 có trách nhiệm tư vấn, hướng dẫn, bảo đảm tuân thủ ở giai đoạn hậu kiểm cho CSKD.

3. Phí dịch vụ: 20 triệu đồng.
– Chưa bao gồm đầu tư trang thiết bị PCCC (nếu có);
– Đã bao gồm phí thẩm định.

III. Chính sách chuyên đề: Bảo đảm tuân thủ trong 24 tháng.

IV. Thông tin tham khảo: Luật số 03/2016/QH14; Nghị định số 96/2016/NĐ-CP; Nghị định số 99/2016/NĐ-CP

Luật 68

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Cannot open 'extra/browscap.ini' for reading

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: