Phòng Nghiệp vụ

Phòng Nghiệp vụ là cơ quan của Luật 68, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và phối hợp với Văn phòng trong việc hỗ trợ luật pháp thuộc hoạt động chung của Luật 68.

(Vị trí, tổ chức bộ máy Phòng Nghiệp vụ)

Quy trình phối hợp:

- Văn phòng là cơ quan đầu mối tiếp nhận những câu hỏi vướng mắc về luật pháp mà khách hàng gửi đến Luật 68;

- Văn phòng thực hiện nhiệm vụ tổng hợp, phân loại, định kỳ hàng tuần gửi Phòng Nghiệp vụ;

- Phòng Nghiệp vụ tổ chức xử lý và gửi kết quả giải đáp cho Văn phòng;

- Văn phòng đăng tải giải đáp vướng mắc về luật pháp.

Phòng Nghiệp vụ tổ chức thành các đơn vị:

1.  Phòng Nghiệp vụ 1 (Vụ 1): Các vấn đề chung về áp dụng luật pháp

2.  Phòng Nghiệp vụ 2 (Vụ 2): Luật doanh nghiệp

3.  Phòng Nghiệp vụ 3 (Vụ 3): Luật đầu tư

4.  Phòng Nghiệp vụ 4 (Vụ 4): Luật kế toán

5.  Phòng Nghiệp vụ 5 (Vụ 5): Luật thuế 1(*)

6.  Phòng Nghiệp vụ 6 (Vụ 6): Luật thuế 2(**)

7.  Phòng Nghiệp vụ 7 (Vụ 7): Luật lao động, bảo hiểm xã hội

8.  Phòng Nghiệp vụ 8 (Vụ 8): Luật dân sự, thương mại, sở hữu trí tuệ

9.  Phòng Nghiệp vụ 9 (Vụ 9): Luật điều ước quốc tế

Ghi chú:

(*): Bao gồm luật quản lý thuế và luật hải quan

(**): Bao gồm luật về các sắc thuế: GTGT, TNCN, TNDN, TTĐB, XK, NK...

Luật 68

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Cannot open 'extra/browscap.ini' for reading

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: