Kinh doanh vận tải

I. Thông tin cơ bản

Kinh doanh vận tải bằng xe ô tô là việc sử dụng xe ô tô vận tải hàng hóa, hành khách trên đường bộ nhằm mục đích sinh lợi; bao gồm kinh doanh vận tải thu tiền trực tiếp và kinh doanh vận tải không thu tiền trực tiếp. Đơn vị kinh doanh vận tải là doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tham gia kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. (Điều 3 Nghị định số 86/2014/NĐ-CP)

Ta có 06 nhóm hoạt động:
–  Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định
–  Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt
–  Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi
–  Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng
–  Kinh doanh vận tải khách du lịch bằng xe ô tô
–  Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô.

II. Dịch vụ cung cấp

1. Khảo sát điều kiện
–  Thành lập hợp pháp
–  Điều kiện chung về phương tiện
–  Điều kiện chung về lái xe, nhân viên phục vụ
–  Điều kiện chung về người điều hành vận tải
–  Điều kiện chung về nơi đỗ xe
–  Điều kiện chung về tổ chức, quản lý
–  Điều kiện cụ thể
–  Thiết bị giám sát hành trình: xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách, xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ, xe đầu kéo kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc hoạt động kinh doanh vận tải và xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa

2. Xây dựng hồ sơ
√  Các giấy tờ, tài liệu bảo đảm đáp ứng các điều kiện
√  Đơn đề nghị (theo mẫu)
√  Văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải
√  Phương án kinh doanh
√  Quyết định thành lập
√  Bản đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải

3. Đại diện thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền

4. Phí dịch vụ: Liên hệ

⇒ Kết quả: Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô

III. Chính sách chuyên đề: Không có

IV. Thông tin tham khảo: Luật số 03/2016/QH14; Nghị định số 86/2014/NĐ-CP (Dự thảo Nghị định thay thế: http://mt.gov.vn/vn/Pages/chitietduthao.aspx?iDuThao=1063)

Luật 68

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Cannot open 'extra/browscap.ini' for reading

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: