Kinh doanh dịch vụ việc làm

I. Tổng quan

Theo Bộ luật lao động số 10/2012/QH13: Tổ chức dịch vụ việc làm bao gồm trung tâm dịch vụ việc làm và doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm. Trung tâm dịch vụ việc làm được thành lập, hoạt động theo quy định của Chính phủ. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp.

Kinh doanh dịch vụ việc làm bao gồm tư vấn, giới thiệu việc làm và dạy nghề cho người lao động, cung ứng và tuyển lao động theo yêu cầu của người sử dụng lao động.

Điều kiện đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh dịch vụ việc làm được quy định tại Nghị định số 52/2014/NĐ-CP, cụ thể như sau:
– Địa điểm ổn định: 36 tháng trở lên
– Bộ máy chuyên trách: 03 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên
– Ký quỹ: 300.000.000 đồng

II. Dịch vụ

Thông tin dịch vụ và phí dịch vụ được nêu chi tiết trong thư tư vấn, khách hàng có thể tải về tại đây.

(Hình ảnh minh họa)

III. Chính sách chuyên đề: Không có

IV. Thông tin tham khảo: Luật số 03/2016/QH14; Luật số 10/2012/QH13; Nghị định số 52/2014/NĐ-CP; Thông tư số 20/2005/TT-BLĐTBXH (mẫu Đơn đề nghị) đã được thay thế bằng Thông tư số 07/2015/TT-BLĐTBXH

Luật 68

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Cannot open 'extra/browscap.ini' for reading

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: