Kinh doanh có điều kiện về ANTT

I. Thông tin cơ bản

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự (ANTT) là ngành, nghề được quy định tại Phụ lục của Luật đầu tư thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Công an. Mọi tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT nếu đủ điều kiện theo quy định đều được hoạt động kinh doanh và được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT.

Ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về ANTT:
1. Sản xuất con dấu (C2
2. Kinh doanh công cụ hỗ trợ (C1
3. Kinh doanh các loại pháo (C1
4. Kinh doanh dịch vụ cầm đồ (C3
5. Kinh doanh dịch vụ xoa bóp (C3
6. Kinh doanh thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (C3
7. Kinh doanh dịch vụ bảo vệ (C1, 2
8. Kinh doanh súng bắn sơn (C1, 3
9. Kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài (C1
10. Kinh doanh dịch vụ đòi nợ (C2
11. Kinh doanh casino (C1
12. Kinh doanh dịch vụ đặt cược (C2
13. Kinh doanh khí (C3
14. Kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp (C1
15. Kinh doanh tiền chất thuốc nổ (C1
16. Kinh doanh ngành, nghề có sử dụng vật liệu nổ công nghiệp và tiền chất thuốc nổ (C1, 2
17. Kinh doanh dịch vụ nổ mìn (C1
18. Kinh doanh dịch vụ in (C2, 3
19. Kinh doanh các thiết bị gây nhiễu, phá sóng thông tin di động (C2
20. Kinh doanh dịch vụ phẫu thuật thẩm mỹ (C2
21. Kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường (C3-2
22. Kinh doanh dịch vụ lưu trú (C1, 2, 3
23. Kinh doanh quân trang, quân dụng (C1, 2

II. Dịch vụ cung cấp

1. Bảo đảm điều kiện
√  Bảo đảm điều kiện của người chịu trách nhiệm về ANTT của CSKD
√  Thành lập CSKD
√  Xây dựng hồ sơ PCCC
√  Xây dựng phương án bảo đảm ANTT
–  Bảo đảm điều kiện về ANTT riêng đối với KDDV cầm đồ, đòi nợ, bảo vệ

2. Thực hiện hồ sơ ANTT
√  Xây dựng hồ sơ ANTT
√  Hoạt động đại diện
√  Chỉ dẫn pháp lý sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT
√  Bảo bảo trách nhiệm của CSKD sau khi được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

3. Phí dịch vụ: Liên hệ

III. Chính sách chuyên đề: Không có

IV. Thông tin tham khảo: Luật số 03/2016/QH14; Nghị định số 96/2016/NĐ-CP

Luật 68

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Cannot open 'extra/browscap.ini' for reading

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: