Công chức giải quyết thủ tục hành chính có được phép vắng mặt với lý do bận họp?

Hỏi: Tôi đến theo lịch hẹn trả kết quả, nhưng công chức một cửa vắng mặt vời lý do bận họp, mặt khác qua điện thoại thông tin rằng hồ sơ của tôi cũng chưa có kết quả theo lịch do lãnh đạo chưa ký cũng với lý do bận họp. Tôi xin hỏi bận họp có được xem là lý do chính đáng không?

Trả lời:

Văn phòng Luật 68 cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi.

Theo Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
1. Quyết định này quy định chế độ họp trong hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước.

Điều 4. Nguyên tắc tổ chức cuộc họp
6. Không làm ảnh hưởng đến các hoạt động công vụ khác của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức theo quy định của pháp luật.

Theo đó, việc họp của cán bộ, công chức cũng không được làm ảnh hưởng đến các hoạt động công vụ khác, bao gồm việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho công dân và tổ chức. Lý do bận họp không thể giải quyết và trả kết quả đúng hẹn cho cá nhân, tổ chức là không đúng quy định của pháp luật.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ vanphong@luat68.com

Ngày đăng: 13/01/2021
Ngày cập nhật:
Luật 68

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Cannot open 'extra/browscap.ini' for reading

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: