Bản chất của Hội Cờ đỏ

Hỏi: Theo quy định của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP (sửa đổi bởi Nghị định số 33/2012/NĐ-CP) thì hội là tổ chức có điều lệ, có trụ sở, có con dấu. Hội có tư cách pháp nhân. Từ ngày 10/01/2019 trên mạng internet xuất hiện một hội có tên là "Hội Cờ đỏ", địa chỉ trang chủ: http://hoicodo.com/, có phạm vi hoạt động ở nhiều tỉnh với các trang nhánh địa phương, ví dụ trang TP.HCM: https://codotphcm.com/ v.v... tuy nhiên nhiều người đặt câu hỏi về việc có hay không Hội này tại Việt Nam. Đề nghị cho biết việc có hay không Hội Cờ đỏ được thành lập hợp pháp bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, và số quyết định cho phép thành lập, địa chỉ trụ sở (nếu có)?

Trả lời:

Văn phòng Luật 68 cảm ơn bạn đã đặt câu hỏi. 

Ngày 14/9/2020 Vụ Tổ chức phi chính phủ, Bộ Nội vụ có Văn bản số 291/TCPCP trả lời vấn đề này cho doanh nghiệp như sau:

"Qua rà soát cho đến nay, Bộ Nội vụ không ban hành Quyết định cho phép thành lập và phê duyệt Điều lệ tổ chức có tên gọi “Hội Cờ đỏ” hoạt động phạm vi cả nước hoặc liên tỉnh. Theo đó, “Hội Cờ đỏ” như phản ánh nêu trên không phải là hội có tư cách pháp nhân và không thuộc phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội."

Theo đó, “Hội Cờ đỏ” như đã được phản ánh không được thành lập hợp pháp bởi cơ quan có thẩm quyền tại Việt Nam, không có số quyết định cho phép thành lập và không có địa chỉ trụ sở theo quy định của Nhà nước. Do đó, đây là hội bất hợp pháp.

Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ vanphong@luat68.com

Ngày đăng: 26/11/2020
Ngày cập nhật:
Luật 68

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: Cannot open 'extra/browscap.ini' for reading

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: